X
تبلیغات
زولا

برای‌ سلوک‌، تقویت‌ قوای‌ روحانیّت‌ لازم‌ است

برای‌ سلوک‌، تقویت‌ قوای‌ روحانیّت‌ لازم‌ است

و أمّا تقویت‌ روحانیّت‌، أوّلاً دائماً باید هَمّ و حُزن‌ قلبی‌، به‌ جهت‌ عدم‌ وصول‌ به‌ مطلوب‌ داشته‌ باشد. ثانیاً تا می‌تواند ذکر و فکر را ترک‌ نکند، که‌ این‌ دو جناح‌ سیر آسمان‌ معرفت‌ است‌.

در ذکر، عمدۀ سفارش‌، أذکار صبح‌ و شام‌، أهمّ آنهاست‌ که‌ در اخبار وارد شده‌؛ و أهمّ آنها تعقیبات‌ صلوات‌؛ و عمده‌تر، ذکر وقت‌ خواب‌ که‌ در أخبار مأثور است‌. لا سیّما متطهّراً در حال‌ ذکر خواب‌ برود.

و شب‌ خیزی‌، می‌فرمودند: زمستان‌ها سه‌ ساعت‌، و تابستان‌ها یک‌ ساعت‌ و نیم‌. و می‌فرمودند که‌: من‌ در ذکر یونسیّه‌، یعنی‌ در مداومت‌ آن‌ که‌ شبانه‌روزی‌ ترک‌ نشود، هرچه‌ زیادتر توانست‌ کردن‌، اثرش‌ زیادتر، أقل‌ أقلّ آن چهارصد مرتبه‌ است‌، خیلی‌ اثرها دیده‌ام‌. بنده‌ خودم‌ هم‌ تجربه‌ کرده‌ام‌. چند نفر هم‌ مدّعی‌ تجربه‌اند.

یکی‌ هم‌ قرآن‌ که‌ خوانده‌ می‌شود، به‌ قصد هدیه‌ حضرت‌ ختمی‌ مرتبت‌ صلوات‌ الله‌ علیه‌ وآله‌ خوانده‌ شود.

و أمّا فکر، برای‌ مبتدی‌ می‌فرمودند: در مرگ‌ فکر بکن‌. تا آن‌ وقتی‌ که‌ از حالش‌ می‌فهمیدند که‌: از مداومت‌ این‌ مراتب‌ گیج‌ شده‌؛ فی‌ الجمله‌ استعدادی‌ پیدا کرده‌؛ آنوقت‌ به‌ عالم‌ خیالش‌ ملتفت‌ می‌کردند؛ یا آنکه‌ خود ملتفت‌ می‌شد. چند روزی‌ همه‌ روز و شب‌ فکر در این‌ می‌کند که‌ بفهمد هر چه‌ خیال‌ می‌کند و

 

می‌بیند خودش‌ است‌؛ و از خودش‌ خارج‌ نیست‌. اگر این‌ را ملکه‌ می‌کرد، خودش‌ را در عالم‌ مثال‌ می‌دید. یعنی‌ حقیقت‌ عالم‌ مثالش‌ را می‌فهمید. و این‌ معنی‌ را ملکه‌ می‌کرد. آنوقت‌ می‌فرمودند: باید فکر را تغییر داد؛ و همۀ صورت‌ها و موهومات‌ را محو کرد؛ و فکر در عدم‌ کرد. و اگر انسان‌ این‌ را ملکه‌ نماید، لابد تجلّی‌ سلطان‌ معرفت‌ خواهد شد. یعنی‌ تجلّی‌ حقیقت‌ خود را به‌ نورانیّت‌، و بی‌صورت‌ وحدّ، و کمال‌ بهاء فائز آید. و اگر در حال‌ جذبه‌ ببیند بهتر است‌.

بعد از آنکه‌ راه‌ ترقیّات‌ عوالم‌ عالیه‌ را پیدا کرده‌؛ هر قدر که‌ سیر بکند، اثرش‌ را حاضر خواهد یافت‌.

و به‌ جهت‌ ترتیب‌ این‌ عوالم‌ که‌ باید انسان‌ از این‌ عوالم‌ طبیعت‌ اوّل‌ ترقی‌ به‌ عالم‌ مثال‌ نماید؛ بعد به‌ عالم‌ أرواح‌ و أنوار حقیقیّه‌؛ البتّه‌ براهین‌ علمیّه‌ را خودتان‌ أحضر هستید.

عجب‌ است‌ که‌: تصریحی‌ به‌ این‌ مراتب‌ در سجدۀ دعای‌ شب‌ نیمه‌ شعبان‌، که‌ أوان‌ وصول‌ مراسله‌ است‌؛ شده‌ است‌؛ که‌ می‌فرماید: سَجَدَ لَکَ سَوادی‌ وَ خَیالی‌ وَ بَیاضی‌.

اصل‌ معرفت‌ آن‌ وقت‌ است‌ که‌ هر سه‌ فانی‌ بشود که‌: حقیقت‌ سجده‌ عبارت‌ از فناء است‌ که‌: عند الفناء عن‌ النّفس‌ بمراتبها، یحصل‌ البقاء بالله‌.

رزقنا الله‌ تعالی‌ و جمیع‌ إخواننا بمحمّد و آله‌ الطّاهرین‌ صلوات‌ الله‌ علیهم‌.

باری‌، بنده‌ فی‌ الجمله‌ از عوالم‌ دعاگوئی‌ إخوان‌ الحمدلله‌ بی‌بهره‌ نیستم‌، و دعای‌ وجود شریف‌ و جمعی‌ از اخوان‌ را برای‌ خود ورد شبانه‌ قرار داده‌ام‌.

حدّ تکمیل‌ فکر عالم‌ مثال‌ که‌ بعد از آن‌ وقت‌ محو صورت‌ است‌؛ آن‌ است‌ که‌ یا باید خود به‌ خود ملتفت‌ شده‌، عیاناً حقیقت‌ مطلب‌ را ببیند؛ یا آنقدر فکر کند که‌ از علمیّت‌ گذشته‌، عیان‌ بشود. آنوقت‌ محو موهومات‌ کرده‌ در عدم‌ فکر بکند تا آنکه‌ از طرف‌ حقیقت‌ خودش‌ تجلّی‌ بکند» انتهی‌.

باری‌، اینها همه‌ دلالت‌ بر روشن‌ فکری‌، و جهاد عظیم‌ علمی‌ و عملی‌، و تقوای‌ نفسی‌ مرحوم‌ کمپانی‌ دارد، و همه‌ دلالت‌ دارد بر حسّ کنجکاوی‌ و حقیقت‌ جوئی‌ او، و مراقبه‌، و محاسبه‌ و سکوت‌ و اعراض‌ از زخارف‌ دنیوی‌ که‌


حقّا باید برنامۀ عمل‌ پویندگان‌ راه‌ خدا قرار گیرد. ولی‌ معذلک‌ آیا به‌ درجۀ لقای‌ حضرت‌ أحدیّت‌ رسیده‌ است‌؟ و فتح‌ باب‌ معرفت‌ برای‌ او در حیات‌ شده‌ است‌؟ و یا خداوند رحمن‌ به‌ عوالم‌ بعد از موت‌ مُحَوَّل‌ فرموده‌؛ و تکمیل‌ را بدان‌ مراحل‌ و منازل‌ منوط‌ ساخته‌ است‌؛! خدا عالم‌ است‌.

و ما اینک‌ برای‌ این‌ رادمرد علم‌ و عمل‌، از خدا می‌خواهیم‌ که‌: از فضل‌ و رحمت‌ خود آنقدر بر او بریزد؛ و از باران‌ أنوار و عظمت‌ و جلال‌ خود، آنقدر بر او ببارد، که‌ اگر هم‌ أحیاناً به‌ بعضی‌ از مراحل‌ عرفان‌ نرسیده‌ است‌؛ در آنجا برسد. و او را به‌ مقام‌ و منزله‌ای‌ برساند که‌ فوق‌ آن‌ منزله‌ برای‌ أحدی‌ جز حضرات‌ معصومین‌ صلوات‌ و سلامه‌ علیهم‌ أجمعین‌ متصوّر نباشد. آمین‌ ربّ العالمین‌.امور اقتصادی | تدبیر اقتصاد
سرگرمی | پزشکی
آفاق | بیست تولز
کد نمایشگر رتبه سایت در گوگل