جامعیّت‌ و متانت‌ تفسیر «المیزان‌»

جامعیّت‌ و متانت‌ تفسیر «المیزان‌» 

این‌ تفسیر در نشان‌ دادن‌ نکات‌ دقیق‌ و حسّاس‌، و جلوگیری‌ از مغالطۀ کلمات‌ معاندین‌، و نیز در جامعیّت‌ منحصر بفرد است‌؛ و حقّاً می‌توان‌ گفت‌: از صدر اسلام‌ تا کنون‌ چنین‌ تفسیری‌ برشتۀ تحریر در نیامده‌ است‌. و استاد ما

جامع‌ علوم‌ و وارث‌ زُبُرِ علماء حقّه‌ بوده‌ و مقام‌ جامعیّت‌ را در مضمار این‌ فنون‌ و علوم‌ حائز

گردیده‌اند. فَلِلَّهِ دَرُّهُ وَ عَلَیْهِ أَجْرُهُ. فَأَمَّآ إِن‌ کَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِینَ * فَرَوْحٌ وَ رَیْحَانٌ وَ جَنَّتُ نَعِیمٍ.


امشب‌ که‌ نُقل‌ مجلس‌ ما گفتگوی‌ اوست ‌ ساقی‌ بیار باده‌ که‌ امشب‌ شبی‌ نکوست‌ 

مطرب‌ بساز ساز که‌ از پنجۀ قضا بر ما خوش‌ است‌ هرچه‌ که‌ تقدیرکرده‌ دوست‌

شادیّ و غُصّه‌ هر دو بَرِ اهل‌ دل‌ یکیست‌ چون‌ در امور هر چه‌ بما می‌رسد ز اوست‌

زاهد حدیث‌ حوری‌ و غِلمان‌ چه‌ می‌کنی‌ آنجا که‌ عقل‌ محوِ تماشای‌ روی‌ اوست‌

فرق‌ میان‌ ما و تو ای‌ شیخ‌ این‌ بس‌ است‌ ما در خیال‌ مغز و توئی‌ در هوای‌ پوست‌

گفتم‌ بدل‌ که‌ سِرّ غنچۀ لعل‌ لبش‌ بگو گفتا خموش‌ باش‌ که‌ این‌ نکته‌ تو بتوست‌

سرو چمن‌ مگر قد بالاش‌ دیده‌ است‌ کو مانده‌ پای‌ در گل‌ و بی‌بَرْ کنار جوست‌

ذوقی‌ بجرم‌ آنکه‌ بُتا آشنای‌ توست ‌ هر دم‌ بسنگ‌ طعنۀ اغیار روبروست‌ 

این‌ ناچیز با آنکه‌ بیش‌ از سی‌ دوره‌ از تفاسیر مهمّ شیعه‌ و سنّی‌ را در دسترس‌ و مورد مطالعه‌ دارم‌، هیچگاه‌ مانند «المیزان‌» تفسیری‌ دلنشین‌تر و لذّت‌ بخش‌تر و جامع‌تر ندیده‌ام‌. و کَأنـَّه‌ با تفسیر «المیزان‌» بقیّۀ تفاسیر کم‌ و بیش‌ منعزل

‌ می‌گردند، و جای‌ خود را به‌ «المیزان‌» می‌دهند.

و در این‌ حقیقت‌، این‌ حقیر متفرّد نیستم‌، بلکه‌ بسیاری‌ از علماء اعلام‌ و متفکّرین‌ عظام‌ و اهل‌ بحث‌ و تحقیق‌ این‌ مطلب‌ را ارائه‌ کرده‌اند و یا زمزمۀ آنرا دارند.

دوست‌ و صدیق‌ راستین‌ و هم‌ دورۀ طلبگی‌ ما: زعیم‌ عالیقدر حاج‌ سیّد موسَی‌ صَدر خَلّصَه‌ اللَه‌ مِن‌ أیْدِی‌ الفَجَرَة‌ و أطالَ اللَه‌ بقاءَه‌، از عالم‌ وحید و نویسندۀ معروف‌ و متضلّع‌ خبیر لبنان‌: شیخ‌ جواد مغنیه‌ نقل‌ می‌کرد که‌ او می‌گفت‌: از وقتیکه‌ «المیزان‌» بدست‌ من‌ رسیده‌ است‌ کتابخانۀ من‌ تعطیل‌ شده‌، و پیوسته‌ در روی‌ میز مطالعۀ من‌ « المیزان‌ » است‌.


امور اقتصادی | تدبیر اقتصاد
سرگرمی | پزشکی
آفاق | بیست تولز
کد نمایشگر رتبه سایت در گوگل